top of page

MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1.Taraflar ve Sözleşmenin Kurulması

1.1.İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), Zühtüpaşa Mahallesi Şefikbey Sokak No:1 Kadıköy/İstanbul adresinde yerleşik olan Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (“Mackolik”) ile diğer tarafta "Üyelik Formu" alanında adı, soyadı ve e-posta adresi beyan edilen kişi ("Üye") arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar çerçevesinde akdedilmektedir. İşbu Sözleşme kapsamında Mackolik ve Üye birlikte, “Taraflar” olarak anılacaktır.

1.2.İşbu Sözleşme kapsamında, Mackolik’e ait olan www.mackolik.com web ve mobil sitesi ile Mackolik Canlı Sonuçlar Uygulaması’ndan (mackolik.com) ve bahse konu siteler ile uygulama üzerinde forum da dahil sunulan her türlü araçtan (birlikte “Platform” olarak anılacaktır.) faydalanacak olan Üye, işbu Sözleşme'nin, Platform’un kullanımı ile birlikte yürürlüğe gireceğini ve Sözleşme’de yer alan düzenlemelere uygun davranmakla yükümlü olduğunu bilmektedir.

2.Sözleşme’nin Konusu

2.1.Platform, güncel spor haber içeriklerinin ve canlı sonuçlarının konu bazlı olarak ve kolektif bir şekilde yer verildiği ortam olup Platform aracılığıyla, Üyeler’in bilgi edinmesi, spor haberlerini ve canlı sonuç akışlarını takip etmesi ve ayrıca spor karşılaşmalarına ilişkin olarak forumda içerik üretebilmesi mümkündür.

2.2.İşbu Sözleşme’nin konusu, Üye’nin Platform’dan faydalanmasına ilişkin olarak Mackolik ile Üye’nin hak ve yükümlülüklerini düzenlemekten ibarettir.

3.Platform İçeriği ve Üye İçeriği

3.1.Mackolik’e ait olan www.mackolik.com web ve mobil sitesi ve Mackolik Canlı Sonuçlar uygulaması içerikleri (“İçerik”), bir diğer ifadeyle Platform üzerinde yer alan her türlü içerik, sadece Üye’nin kullanımı içindir ve İçerik sadece işbu Sözleşme’de belirtilen hükümlere uygun olarak kullanılabilir.

3.2.Platform üzerinde Üye tarafından oluşturulan ve/veya eklenen her türlü yazılı, görsel veya sesli grafik “Üye İçeriği” olarak kabul edilip Üye; Üye İçeriği açısından, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun çerçevesinde içerik sağlayıcı olarak hareket etmektedir.

4.Üyelik ile İlgili Koşullar

4.1.İşbu Sözleşme ile ilgili politika ve kuralları kabul eden herkes Mackolik’e Üye olabilir.

4.2.Mackolik’e ait olan Platform’a Üye olmak ücretsiz olup, Üye olma talebinde bulunan kişi, Üyelik için sağladığı bilgilerin tamamının doğruluğundan sorumlu olup, bu bilgilerin, şifre unutma gibi, gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı da sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt eder.

4.3.Üye olmak için gerekli bilgileri sağlayan ve Üyelik başvurusunda bulunan kişinin Üyeliği, başvurunun Mackolik tarafından alınması, değerlendirilmesi ve Üye’ye iletilen onay e-postasının kabul edilmesi akabinde aktive edilecektir ve aktivasyon akabinde, Üye, forum dahil Platform üzerinde İçerik oluşturabilecektir.

4.4.Üye’nin, Platform’a Facebook hesabı üzerinden giriş yapması halinde, Üye, işbu Sözleşme ile ilgili politika ve kurallar kapsamında, Facebook hesabına erişim için gerekli izin ve yetkileri verdiğini kabul eder.

4.5.Üye, başvuru esnasında vermiş olduğu ve Mackolik veri tabanında saklı tutulan işbu Sözleşme konusu kişisel bilgilerin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Mackolik Gizlilik Politikası’nda belirtildiği şekilde işlenmesini ve paylaşılmasını kabul etmektedir.

4.6.Üye, Mackolik tarafından sağlanan hizmetler kapsamında yaptığı sohbet, yorum, paylaşım ve her türlü işlemin kendi rızası ile o oluşturduğunu, tüm kişisel profil bilgilerinin ve yaptığım yorum ve paylaşımların, başkaları tarafından görüntülenmesini, yorum ve paylaşımlarının başkaları tarafından tekrar paylaşılabileceğini kabul etmektedir.

4.7.Üye, üçüncü kişiler ile yapılan sohbet ve paylaşılan yazı, sembol, resim vb. içerikten kaynaklanan üçüncü kişi taleplerinden doğrudan ve sadece kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

4.8.Üye, şifresini unuttuğu takdirde, “Üye Girişi” sayfasında yer alan “Şifremi Unuttum?” bağlantısına tıklayarak ve üye hesabının bağlı olduğu e-posta adresini yazdıktan sonra “Gönder” tuşuna basarak şifresini tekrar alabilir; Üye, bu iletişimin ve kendisine ait iletişim kanallarının güvenliğinden bizzat sorumludur.

5.Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1.Mackolik’in, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine bağlı olarak, Üye başvurularını reddetme hakkı saklıdır.

5.2.Mackolik, işbu Sözleşme ve Platform’da belirtilen diğer kural ve koşullara aykırılık; Üye başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi; giriş yapılan Facebook hesabının kullanılması söz konusuysa söz konusu hesabın Üye’ye ait olmadığının tespit edilmesi; üye başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması halleri de dahil olmak üzere haklı sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın her zaman, herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü altına girmeksizin, Üye’nin Üyeliğine son verebilir veya Platform’dan faydalanmasını engelleyebilir.

5.3.Üye, Platform’un kullanımına imkân veren tüm bilgilerin kullanım, yönetiminden ve şifrelerinin gizliliği ile güvenliğinin sağlanmasından münhasıran sorumlu olup Platform üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul etmektedir.

5.4.Üye, yetkisiz kullanım veya güvenliğinin başka bir şekilde ihlalinden haberdar olduğu takdirde, bu durumu derhal Mackolik’e bildirmek ile yükümlüdür.

5.5.Üye, forum üzerinde oluşturulan Üye içerikleri de dahil, Platform üzerindeki ilgili her faaliyetinde, Madde 3.2’de de belirtildiği üzere, “içerik sağlayıcı” sıfatına haiz olup, gerek 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, gerekse diğer ilgili yasal düzenlemeler kapsamında, faaliyetlerinden dolayı hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.

5.6.Üye, Platform’un kaynak gösterdiği sayfalar da dahil olmak üzere, Platform üzerinde reklam, kampanya ve promosyonların yayınlanabileceğini ve hususa ilişkin olarak hiçbir hak, itiraz veya talep öne süremeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7.Üye, Platform üzerindeki üyeliğini dilediği zaman ve herhangi bir gerekçe göstermeden sonlandırabilir. Üye’nin, üyeliğini sonlandırması için, Platform’daki “Bize Ulaşın” sekmesinde yer alan formu doldurup üyeliğini sonlandırmak istediğini açık bir şekilde ifade etmesi gerekmektedir. Üyeliklerin sonlandırılması talebinin Mackolik’e iletilmesinden itibaren 7 gün içerisinde, Üyelik sonlandırma işlemi tamamlanmış olacaktır.

5.8.Platform’da bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Mackolik’e aittir.

5.9.Platform’un tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Platform’dan faydalanmanın ötesinde kullanılması, ayrıca Mackolik’in daha önceden yazılı onayı olmaksızın, Platform dahilinde bulunan her türlü haber, İçerik, bilgi, resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır.

5.10.Üye, herhangi bir şekilde, Mackolik’in ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını ve diğer varlıklarını Mackolik’in önceden yazılı izni olmadan kullanamaz.

5.11.Üye, Platform’da oluşturduğu her türlü içeriğin fikri mülkiyet haklarının Mackolik’e ait olduğununu; söz konusu içeriklerin, 5846 sayılı Fikri ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan kaynaklanan devredilebilir tüm mali hakları ile birlikte (işleme, çoğaltma, temsil, umuma arz, yayma) herhangi bir bedel talep edilmeksizin süre, yer, coğrafi bölge ve muhteva açısından münhasır olmayan biçimde Mackolik’e devredileceğini; Mackolik’in, bu hak doğrultusunda bahse konu içerikleri, çevrim içi ve çevrim dışı her türlü mecrada ticari ya da ticari olmayan amaçlar için kullanabileceğini kabul ve taahhüt eder.

5.12.İşbu Sözleşme kapsamında tesis edilen taahhütlerden bağımsız bir taahhüt olarak, Madde 5.11’de belirtilen hükümler, Üyeliğin herhangi bir şekilde sona ermesinden sonra da yürürlükte olacaktır.

5.13.Üye’nin (i) Platform’un güvenliğini tehdit edebilecek, Platform’a ait yazılımların çalışmasını veya diğer Üye’nin Platform’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Platform’a bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Platform’da yayımlanmış bilgi ve İçerikler’e yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgi ve İçerikler’i kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Platform’un genel güvenliğini üyelere zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; (iv) Platform’un ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Mackolik sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır. Üye, Platform’u, (i) üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarını, kişisel verilerini ve/veya kişilik haklarını ihlal edecek bir biçimde kullanma ve spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarına ilişkin herhangi bir İçerik oluşturma, paylaşma dahil hukuka aykırı; (ii) küfür ve sövme dahil genel ahlaka aykırı, (iii) politik görüş yansıtan, (iv) müstehcen, ırkçı, ayrımcı, kamu düzenini bozabilecek ya da tehditkâr unsurlar içeren İçerikler oluşturmamayı ve/veya paylaşmamayı taahhüt eder.

5.14.Üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları ile sair haklarının ihlal edildiğinin tespiti ya da Madde 5.13.’te sayılan hususlar da dahil olmak üzere Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu da dahil olmak üzere Türk Hukuku’na, genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı bir içeriğe yönelik şikayet alınması veya içeriğin durumunda, Mackolik, herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın ilgili Üye’nin Platform’dan faydalanmasını Üyeliğini sona erdirebilecektir.

5.15.Mackolik’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme’yi ve Platform üzerinden yayınladığı sair koşulları, dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Platform’u yeniden organize etme, Platform’un konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır.

5.16.Platform’un kullanımına ilişkin her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Üye’ye aittir. Mackolik, Üye’nin, Platform üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.17.Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Üye’nin, Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı Mackolik’in uğrayacağı zararlar, Üye’ye rücu edilecektir.

6.Sorumluluk Sınırı

6.1.Platform ve Platform kapsamındaki özellikler ve sair İçerikler olduğu gibi sunulmakta olup, bu kapsamda Mackolik’in bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır.

6.2.Mackolik, işbu Sözleşme kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

6.3.Üye, Platform’un işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

6.4.Platform’da sağlanan haber içerikleri farklı kaynaklardan derlenmekte olup Mackolik’in, bunların doğruluğunu ve güncelliğini araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Üye, bu kapsamda Platform’da sağlanan İçerikler bakımından Mackolik’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

6.5.Platform’da yer alan ve Üye tarafından eklenen her İçerik açısından, Mackolik, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca, “yer sağlayıcı” olup, bahse konu üye İçerikler’inin hukuka aykırı olup olmadığını re’sen kontrol etmek ile yükümlü olmadığından, Mackolik’e bildirilmeyen ve Üye tarafından oluşturan içeriklerin hukuka uygun olduğu yönünde herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

6.6.Mackolik, (i) Üye’nin Platform’u kullanması veya herhangi bir nedenden dolayı kullanamaması nedeniyle ortaya çıkacak doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zarardan, üçünü kişilerce yapılabilecek tazminat taleplerinden; (ii) tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan; (iii) iletişim ağı, internet bağlantısı ve bağlantı hatalarından; (iv) Platform üzerinde Üye veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalardan doğacak zararlardan sorumlu değildir.

6.7.Mackolik, hukukun izin verdiği çerçevede, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Platform’un kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu değildir ve işbu Sözleşme kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

6.8.Üye, Platform üzerinden Mackolik’in doğrudan ya da dolaylı kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya Platformlara, dosyalara veya İçerikler’e link (bağlantı) verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmet veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen mecralar, platformlar, internet siteleri, dosyalar, içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Mackolik’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

6.9.Üye, Platform üzerinden sunulan içeriklere erişimin, Üye’nin Platform’a erişim sağladığı cihazı ve ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Mackolik’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını ve Platform’da yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için Platform’a erişimin engellenebileceğini kabul eder.

7.Yükümlülüklerin İhlal Edilmesi

7.1.Üye’nin, işbu Sözleşme ve Platform içerisinde ayrıca belirtilebilir olan politika ve kurallara riayet etmemesi, Üye’nin faaliyetlerinin hukuki, teknik ve bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üyeliğe ilişkin yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde ya da herhangi bir nedene dayanmaksızın, Mackolik, Üye’nin Platform’dan faydalanmasını, herhangi bir bedel veya tazminat ödemeksizin, geçici ya da sürekli olarak sonlandırabilir.

8.Kişisel Verilerin Korunması

8.1.Mackolik, Üye’nin daha nitelikli ve güvenilir hizmet verebilmek amacıyla üyelik aşamasında ve platformu kullanırken kullanıcılardan, Üyelerden bazı kişisel bilgilerin (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta adresiniz vb.) verilmesini talep etmektedir. Mackolik, platformda toplanan bu bilgiler, Üyelerin Mackolik’ten ve platform hizmetlerinden en iyi ve güncel şekilde faydalanmasını sağlamak, Üye tarafından istenmeyen e-postaların/bilgilerin filtrelenebilmesi, paylaşımların, gönderilerin Üye’nin belirlemiş olduğu tercihlerine göre yönetilebilmesi amacıyla Mackolik bünyesinde kullanılmaktadır.

8.2.Üye’nin Mackolik ve Platform ile paylaşmış olduğu kişisel bilgiler bu amaç dışında kullanılmaz ve 3. şahıslar ile paylaşılmaz.

8.3.Üye, kişisel bilgilerinin Mackolik tarafından bu koşullar ile kullanılmasını ve saklanmasını kabul eder. Üye, Mackolik platformu üzerinden vermiş olduğu e-posta adresine Mackolik’in bilgilendirme ve duyurulardan haberdar olması amacıyla Mackolik tarafından ticari elektronik ileti gönderilmesini ve bu iletilerin belirlemiş olduğu tercihler bazında yapılacağını kabul eder.

8.4.Mackolik, üyelik formlarında Üyelerden talep ettiği kişisel bilgileri, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmaz, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmaz.

8.5.Mackolik, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra” KVKK” olarak anılacaktır) kapsamında veri sorumlusu olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerini kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuat kuralları ya da sizin izin verdiğiniz durumlarda 3. kişilerle paylaşabilecek olup söz konusu yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin ayrıntılı bilgiye ve Üye Aydınlatma Formu’na www.mackolik.com linkinden ulaşabilirsiniz.

8.6.Üye’nin kişisel bilgileri, resmi makamlarca usulüne uygun şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olunan durumlarda resmi makamlara açıklanabilir.

8.7.Mackolik, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla üyelere haber vermek zorunda olmadan işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Üyeler sözleşmeyi her zaman www.mackolik.com adresinde bulabilir ve okuyabilirler. Bu sebeple, kullanıcılara, üyelere siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmeleri tavsiye edilmektedir.

8.8.Mackolik, üyelik gerektirmeyen hizmetleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. Mackolik ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

8.9.Üye’nin kendisi tarafından sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme kararı Mackolik’e aittir. Üye, silinen kayıtlarla, saklanmayan, yedeği alınmayan bilgi ve belgelerle ilgili olarak yasal ya da sözleşmesel herhangi bir gerekçe ileri sürerek Mackolik’ten herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunmayacağını, Mackolik’e bir kusur atfetmeyeceğini, ceza sorumluluğu yükletmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.Uyuşmazlıkların Çözümü

9.1.İşbu Sözleşme ve diğer ilgili politika ve koşulların uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklar Türk Hukuku’na tabi olup ihtilafların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

10.Muhtelif Hükümler

10.1.Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Mackolik, işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz ve mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacak ve mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınacaktır.

10.2.İşbu Sözleşme’de yer alan herhangi bir maddenin yetkili bir mahkeme veya kurul tarafından geçersiz veya uygulanamaz ilan edilmesi halinde, söz konusu hüküm, Sözleşme’nin amacına yakın ve geçerli bir hükümle değiştirilecektir.

10.3.Mackolik, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ile ilgili politika ve kuralları revize etme hakkına sahip olup, bu hakkın kullanılması halinde, ilgili revize, Sözleşme’nin Üye tarafından bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir.

10.4.Sözleşme, politika ve diğer kuralların, düzenli bir şekilde takip edilmesinden, Üye, bizzat sorumlu olacaktır.

İletişim

İşbu Sözleşme, politika ve kurallara yönelik ve/veya Platform’da yer alan herhangi bir içeriğe ilişkin soru, öneri ve bildirimler için, info@mackolik.com adresine gönderilmesi ya da Platform’da yer alan “Bize Ulaşın” sekmesindeki formun doldurulması gerekmektedir.

bottom of page